Tożsamość ucznia Jezusa – Krzysztof Gołębiowski

Podczas wykładów zdefiniuję, czym jest tożsamość, kim jest uczeń Chrystusa oraz jaka jest relacja pomiędzy nowym narodzeniem a drogą ucznia Pana. Pokażę też, jak “nowa tożsamość” w Chrystusie wpływa na aktualne życie, cele, ideały czy wartości jakimi się kierujemy na co dzień. W ciągu całego kursu spróbujemy znaleźć biblijną odpowiedź na fundamentalne pytania:
– Skąd się tu wzięliśmy?
– Po co tu jesteśmy?
– Dokąd zmierzamy?
Przedstawię też przesłanie z Księgi Rodzaju, rozdziały 1-3, Prolog Jana i 3 rozdziału Jana, 1 Koryntian 12, List do Hebrajczyków 3-5 i wiele innych. Omówię rolę Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego dla naszej tożsamości. Wnikniemy w wartość Biblii, jako naszego drogowskazu i źródła objawienia Boga, Jego drogi oraz omówimy praktyczne sposoby jej studiowania. Przybliżę istotę Kościoła i roli ucznia Chrystusa dla budowania Jego ciała. Na koniec wnikniemy w cel naszej pielgrzymki do Domu Ojca. Serdecznie zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wykładów z nadzieją, że ugruntujesz swoje powołanie i tożsamość w Chrystusie Jezusie Panu naszym.

Krzysztof Gołębiowski

    

Temat pracy zaliczeniowej:

“Skąd się tu wzięliśmy? Po co tu jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” – W oparciu materiał biblijny z kursu odpowiedz na te trzy fundamentalne pytania.

Objętość pracy ok 3-4 str.

Wybrane prace będziemy publikować na stronie.