Rezygnacja z członkostwa w organizacji Świadków Jehowy – Laura, Rafał Długosz

Grono starszych zboru Świadków Jehowy Mönchengladbach West.

OŚWIADCZENIE:

Drodzy Bracia,

Niniejszym zawiadamiamy Was, że z dniem 18 listopada 2016 rezygnujemy z członkostwa w organizacji Świadków Jehowy, co możecie uznać za odłączenie się od zboru.

Nie oznacza to, że nie chcemy zachowywać dobrych relacji z Wami lub z członkami zboru. Nasz dom jest zawsze otwarty i nasze serce jest zawsze otwarte na każdego, kto przychodzi w Chrystusowym pokoju.

Jednakże nie potrafimy już dłużej przyjmować niektórych doktryn i praktyk organizacji Strażnicy, które znacznie odbiegają od nauk Pisma Świętego. Jesteśmy wdzięczni za dobre rzeczy, których nauczyliśmy się u Świadków Jehowy, lecz skala błędów popełnionych przez organizację nie pozwala nam nadal się z nią utożsamiać ani jej reprezentować

Ciało Kierownicze zakłamuje bardzo wiele prawd biblijnych. Na przyklad :

Dzieje 4:12.  tylko w imieniu Jezusa Chrystusa jest wybawienie Natomiast w Rzymian 10:13 kontekst wskazuje na imię Chrystusa. W oryginalnym tekście greckim jest tam kyrios. Tak Bóg Ojciec zdecydował, i nie nam z tym dyskutować.

Jana 6:53-58.   kto nie spożywa Ciała i Krwi Chrystusa, nie moźe być.  zbawiony w Nim

Mateusza 28:19,20.    Już w pierwszym wieku Chrystus otrzymał od Ojca WSZELKĄ władzę w niebie i na ziemi

Mateusza 24:45.  ze zwykłej przypowieści zrobiono doktrynę o Niewolniku, a tymczasem to Chrystus jest ,bramą dla owiec, Jana 10:9.

Tzw Niewolnik bardziej przypomina najemnika , Jana 10:12,13, gdyż potrafi nawet kłamać,  zeby tylko uniknąć odpowiedzialności,  jak np Jeffrey Jackson przed Królewską Komisją w Australii,  czy Gerrit Lösch w sądzie w USA.

Jest tak, jak pisze w Ezechiela 34:5,6, owce się stały żerem dzikich zwierząt,  bo pasterze dbali tylko o swój interes (niech sobie same radzą w sądach na przykład,  my dbamy przede wszystkim o interes korporacji.

Przez wiele lat obdarzaliśmy tak zwanego “Niewolnika” bezgranicznym zaufaniem. Byliśmy przekonani o tym, że to sam Bóg kieruje jego poczynaniami. Dopiero pewne wypadki, które zaszły w zborze w Mönchengladbach  skłoniły nas do przyjrzenia się,  czym tak naprawdę jest organizacja Świadków Jehowy i jej Ciało Kierownicze.

Na swój sposób jesteśmy wdzięczni na przykład Wam za Waszą raniącą nas postawę. Przysporzyło nam to wiele bólu, byliśmy prawdziwie zawiedzeni, ale gdyby nie to, nadal bylibyśmy pewnie zaślepieni, prawdziwie zaimpregnowani, na fakty. Piszemy to bez ironii, gdyby nie Wasza postawa, nie zaczęlibyśmy badać i sprawdzać .

Teraz widzimy, czym jest ta organizacja.

Ukrywanie pedofilii, potężne afery z tym związane,  takie jak w Australii, przegrana w Sądzie Najwyższym w Wielkiej Brytanii  w tej samej sprawie,  kłamliwe zeznania Jeffreya Jacksona przed Komisją Królewską w Australii oraz Gerrita Loscha w sądzie w USA, pozostawanie tych ludzi nadal na najwyższych stanowiskach w Organizacji (moglibyśmy jeszcze długo wymieniać ), to tylko czubek góry lodowej błędów i kłamstw w imię Boga.

Kolejny przyklad.

To był dla nas największy szok.

Na jw library jest dostępny przekład międzywierszowy , Kingdom Interlinear, w języku angielskim. Wielu braci posiada jeszcze w domach jego drukowaną wersję.

Prosimy,  z modlitwą sprawdźcie, we wszystkich miejscach, gdzie wersety w oryginale zdają się potwierdzać Boskość Pana Jezusa, w tekście oryginalnym (lewa szpalta wydania drukowanego) jest przetłumaczone zgodnie z tym, jak to jest w większości innych przekładów,  a w szpalcie prawej, do druku, są juz wstawki zmieniające sens. Dla przykladu, rozdziały 14, 16 Ewangelii Jana sa pełne takich zafałszowań.

Tak. Byliśmy w szoku i nie wiedzieliśmy,  co z takimi informacjami zrobić.  Sprawdzaliśmy po wielokroć te miejsca. Jest ich napradę wiele.

To straszne uczucie, gdy musisz walczyć z samym sobą, odrzucasz te myśli,  nie, to nie może być prawdą. Sprawdzasz jeszcze raz, i jeszcze raz. Fakty pozostają faktami. ŚWIADKOWIE JEHOWY, TŁUMACZE PRZEKŁADU NOWEGO ŚWIATA, TARGNĘLI SIĘ NA ŚWIĘTY TEKST BIBLII, BY UZASADNIĆ SWOJE DOKTRYNY.

Błagamy Was, dla dobra Waszego i owiec pozostawionych Waszej opiece, nie patrząc na naszą opinię w tej sprawie, na, jak to Wy mówicie, odstepców, sprawdźcie sami te rzeczy dotyczące Przekładu NW.

Przecież to z miłości do Boga Biblii zostaliśmy Świadkami Jehowy,  a nie z miłości do jakichś ludzi, kim by oni nie byli!

Dziękujemy za wszelką pomoc, jaką nam okazaliście Wy, lub jaką świadczyli nam członkowie zboru.

Prosimy nie uważać nas za odstępców, gdyż nadal wierzymy w Boga, Chrystusa i Biblię

Dlatego oświadczamy, co następuje: z dniem 18 listopada 2016 roku występujemy ze związku wyznaniowego Jehovas Zeugen in Deutschland. Zabraniamy przedstawicielom ww. Związku wykluczenia nas, gdyż sami się odłączamy . Zabraniamy zniesławiania naszego nazwiska lub naszych osób w jakikolwiek sposób pod rygorem prawnym Kodeksu Karnego Republiki Federalnej Niemiec. Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Związek Wyznaniowy. Wnosimy o wydanie nam dokumentów S-77 z naszymi danymi. Oświadczamy,  że skutecznie występujemy ze Związku Wyznaniowego Jehovas Zeugen in Deutschland,  tym samym uznaje się,  że ustają wszelkie związki przyczynowo prawne, które łączą nas z tym Związkiem. Nie zgadzamy się również na zwołanie przeciwko nam “komitetu sądowniczego”.

Laura Długosz

Rafał Długosz