Powtórne przyjście Chrystusa – bodźcem do prowadzenia świętego życia

Biblia kojarzy powtórne przyjście Chrystusa z uświęceniem, mając na uwadze siedem aspektów:

  1. Pokuta

„Nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios” (1 Tes. 1:9, 10).

 

  1. Nadzieja

„Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy?” (1 Tes. 2:19).

 

  1. Nienaganność

„Niech też utwierdzi wasze serca w nienagannej świętości przed Bogiem i Ojcem naszym na powtórne przyjście Pana naszego Jezusa, razem ze wszystkimi Jego świętymi” (1 Tes. 3:13, Biblia Poznańska).

 

  1. Pocieszenie

„Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tes. 4:17, 18).

 

  1. Uświęcenie

„A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęca. Niech wasz duch i dusza, i ciało bez najmniejszej skazy zostaną zachowane aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes. 5:23, Biblia Poznańska).

 

  1. Stabilność

„A co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego z Nim połączenia prosimy was, bracia, abyście nie pozwolili tak łatwo zachwiać umysłami waszymi” (2 Tes. 2:1, 2, Nowy Testament w przekładzie ks. Dąbrowskiego).   

 

  1. Cierpliwość

„Niech Pan obudzi w waszych sercach miłość do Boga i cierpliwość w oczekiwaniu na Chrystusa” (2 Tes. 3:5, Współczesny Przekład).

Studium powyższych wersetów prowadzi do daleko idącego wniosku, że apostoł Paweł uważał, iż duch czujnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa jest praktyczną mocą uświęcającą; nie jest głupim marzeniem, lecz realną, codziennie działającą mocą i bodźcem do prowadzenia świętego życia.

                        – J. Townsend, Irlandia. Wyjęte z publikacji Life Indeed (Prawdziwe życie).

                        Przekład: Szymon Matusiak

Herald of His Coming – edycja polska, listopad 2004.