Wystawa Biblii

“KOCHAM BOŻE SŁOWO, CAŁE SŁOWO, SŁOWO W SŁOWO” Prezentacja materiałów zamieszczonych na stronie autorstwa Darka Czyszczonia przedstawia, w jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów – zanim zostało zamknięte w okładki i wstawione na nasze półki w biblioteczkach domowych. To swoista opowieść o dziejach … Continued

Wyznanie wiary

  1. Biblia. Fundamentem, na którym się opieramy jest Biblia, która składa się z 39 kanonicznych ksiąg Starego Testamentu i 27 kanonicznych ksiąg Nowego Testamentu. Księgi te uznajemy za nieomylne Słowo Boże i nasz najwyższy autorytet. Uważamy je za zupełne, … Continued

O nas

  Jesteśmy ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami. Opieramy się na fundamencie Biblii – Pisma Świętego, które“przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” … Continued