Czy niedziela zastępuje sabat?

1. Przykazanie o sabacie jest integralną częścią 10 przykazań i Tory. Twierdzenie zatem, że święcenie niedzieli zastępuje sabat w Dekalogu jest niebiblijne. Owszem niedziela, pierwszy dzień tygodnia, to dzień zmartwychwstania naszego Pana i z tego powodu jest dla chrześcijan bardzo ważny, ale nie dlatego, że zastępuje przykazanie dot. sabatu, ale dlatego, że dotyka kulminacji dzieła zbawienia i usprawiedliwienia człowieka. Chrześcijanie w NT spotykali się też w pierwszy dzień tygodnia: “(Dz 20:7) A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, rozprawiał z nimi i przedłużył mowę aż do północy.
2. Pan Jezus wypełnił Torę, stając się jej kresem. (Mt 5:17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo lub proroków; nie przyszedłem znieść, ale dopełnić.(Mt 5:18) Zapewniam was bowiem: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, nie przeminie ani jedna jota oraz ani jedna kreska Prawa – aż wszystko się stanie.
Kilka innych tekstów w tym temacie:
  • (Rz 10:4) Gdyż końcem Prawa jest Chrystus, dla sprawiedliwości każdego wierzącego. (Heb 8:13) Gdy [Pan] mówi: Nowe, pierwsze uznaje za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniknięcia.
  • (Gal 3:24) Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.(Gal 3:25) A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.(Gal 3:26) Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
  • (Gal 4:9) Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie?(Gal 4:10) Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!(Gal 4:11) Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami.
  • (Kol 2:16) Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.(Kol 2:17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.
3. Zrównoważone podejście do tematu. Apostoł Paweł podał zasadę, wg której nie ma problemu, by święcić określony dzień lub tego nie robić. Problemem może być narzucanie swojego zdania w tym temacie, jako obowiązującego wszystkich. Paweł napisał: (Rz 14:5) Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.
Opr. Krzysztof Gołębiowski