Serdecznie witamy!

b_niebieskieMamy nadzieję, że znajdziesz tu coś interesującego dla siebie i zechcesz pozostać na naszej stronie nieco dłużej. Naszym mottem są słowa z Dziejów Apostolskich 17,11: “[Berejczycy] przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.

Postawa Berejczyków jest godna naśladowania. Chcemy Cię zachęcić do wnikliwego studiowania tej niezwykłej Księgi. Uważamy, że powinna być  ona światłem na naszej drodze w duchu słów z Psalmu 119,105:”Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. Jest to tym bardziej istotne, że przesłanie Biblii jest Ewangelią – Dobrą Nowiną – o wyzwoleniu z niewoli grzechu i śmierci przez zbawienne dzieło Jezusa Chrystusa.

Ufamy, że zamieszczone tu materiały umocnią wiarę i chrześcijańską wolność oraz pomogą Ci odeprzeć wszelkie naciski zmierzające do duchowego zniewolenia, które tak często jest obecne wokół nas. Pismo Święte zostało właśnie w tym celu ‘przez Boga natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy… ‘ (2 Tymoteusza 3:16,17).


Konferencja dla byłych świadków Jehowy –  3.09.2022

Transmisja online będzie dostępna 9 kwietnia od. godz. 10:00


 

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). Zapraszamy, byś przekonał się o prawdziwości tych słów przez odkrywanie skarbów w ewangelicznym przesłaniu napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Celem jest odkrycie w Panu Jezusie życia, które nigdy się nie kończy.

Kursy, jakie proponujemy, przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować posiadaną wiedzę z Bożego Słowa. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w zamęcie obecnym wokół nas pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu. Jeżeli należysz do takich osób, to zachęcamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia tej fascynującej podróży. 

STRONA ODKRYCIA.ORG.PL

Nowości w serwisie